کلمات کلیدی برای سئو | آشنایی با کلمات کلیدی و کاربرد آن در سئو

کلمات کلیدی برای سئو

چکیده مقاله

مقدمه ای برای کلمات کلیدی در سئو

میتوان به طورقطع گفت کلیدواژه مهم ترین بخش در سئو است .اگر وب سایت را برای یک کلمه کلیدی بهینه سازی کنید که جستجو نشود این کار بیهوده است.

میتوان گفت کلمات کلیدی همان  search query هایی هستندکه کاربران برای یافتن اطلاعات در وب سایت شما جستجو میکنند.در مجموع انتخاب یک کلمه کلیدی نوعی کلید محسوب میشود. زیرا کاربران برای برطرف کردن خواسته های خود کلیدواژه ها در جستجو خود به کار میبرند.

کلمات کلیدی در سئو

علاوه براینکه موتورهای جستجو زمانی که شما جستجو انجام میدهید .مرتبط ترین سایت را که به جستجوی شما نزدیک تر است نمایش میدهد,چنان چه فرد جستجو کننده موضوع مورد نظر را در وب سایت شما بیابد, موتورهای جستجو وب سایت شما رو جزء بهترین وب سایت ها قرارمیدهند.

برای یافتن کلمات کلیدی خوشبختانه ابزارهایی وجود دارد که مادراینجا به سه مورد از ابزارهای مهم در این زمینه اشاره می کنیم.

word kracker در سایت wordkracker.comو key word discover درسایت  keyworddiscovery.com وابزار کلیدواژه ی google که در سایت http//adwords.google.com/select/keywordtoolexternal موجود میباشد.

آیا لازم است برای کلمات کلیدی ازتگ استفاده کنیم؟

پاسخ منفی است.موتورهای جستجو تگ کلمات کلیدی را در نظر نمیگیرد واین موضوع از نظر سئو مهم نیست.
کلمات کلیدی در سئو

چند نکته برای استفاده از کلمات کلیدی

1.کلمات کلیدی اگر طولانی تر باشد از نظر سئو بهتراست.کاربر زمانی که مطلبی را در گوگل جستجو میکند,کلمات کلیدی طولانی تر را به کار میبرد.اگر میخواهید برروی کلمات متفاوتی سئو انجام دهید حتما از عبارات دو الی چهار قسمت بهره ببرید.

2.چگالی کلمات کلیدی خیلی مهم است در واقع در یک پست نباید به طور مکرر از کلمات کلیدی استفاده کرد. باید باید کلمات کلیدی را با توجه به محتوای صفحه مورد نظر انتخاب کرد.

3.bold کردن کلمات کلیدی برای سئو سایت خوب است.اما بیشترکارشناسان معتقد هستند این موضوع تاثیر کمی دارد.با این کار شما میتوانید به درک کاربر کمک کنید.

4.استفاده کردن از کلمات کلیدی در description و title

کلمات کلیدی در سئو

دریافت مقالات ناب

مقالات شبیه مقالات بالا رو هر هفته میفرستیم به ایمیلتون

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.