آخرین بروزرسانی محصولات

نام محصول تاریخ بروزرسانی نسخه محصول
افزونه Ultimate Membership Pro ۲۰۲۰-۰۳-۰۸ ۸.۷.۲
قالب فروشگاهی نیترو ۲۰۱۹-۱۱-۰۹ ۱.۶.۹
قالب وردپرس دیوی نسخه فارسی ۴.۴.۷ ۲۰۲۰-۰۵-۱۹ ۴.۴.۷
قالب خبری NewsPaper ۲۰۲۰-۰۱-۰۴ ۹.۷.۱
قالب وردپرس انفولد فارسی ۴.۷.۴ ۲۰۲۰-۰۴-۱۷ ۴.۷.۴
قالب فارسی سالینت - Salient ۲۰۲۰-۰۴-۲۴ ۱۱.۰.۴
قالب رانبی ۲۰۱۹-۱۱-۰۹ ۲.۱.۱
قالب وردپرس ایمپرزا فارسی ۷.۳.۱ ۲۰۲۰-۰۳-۲۶ ۷.۳.۱
قالب وردپرس Handy ۲۰۱۹-۱۰-۲۸ ۴.۱۰
قالب وردپرس کات شاپ ۲۰۱۹-۱۱-۰۹ ۱.۷.۵