آخرین بروزرسانی محصولات

نام محصول تاریخ بروزرسانی نسخه محصول
افزونه Ultimate Membership Pro ۲۰۲۰-۰۳-۰۸ ۸.۷.۲
قالب فروشگاهی نیترو ۲۰۱۹-۱۱-۰۹ ۱.۶.۹
قالب وردپرس دیوی ۲۰۲۰-۰۳-۲۶ ۴.۴.۱
قالب خبری NewsPaper ۲۰۲۰-۰۱-۰۴ ۹.۷.۱
قالب وردپرس انفولد ۲۰۲۰-۰۱-۱۵ ۴.۷.۱
قالب سالینت ۲۰۲۰-۰۱-۰۴ ۱۰.۰.۱
قالب رانبی ۲۰۱۹-۱۱-۰۹ ۲.۱.۱
قالب وردپرس ایمپرزا فارسی ۷.۳.۱ ۲۰۲۰-۰۳-۲۶ ۷.۳.۱
قالب وردپرس Handy ۲۰۱۹-۱۰-۲۸ ۴.۱۰
قالب وردپرس کات شاپ ۲۰۱۹-۱۱-۰۹ ۱.۷.۵