آخرین بروزرسانی محصولات

نام محصول تاریخ بروزرسانی نسخه محصول
افزونه ارسال خودکار مطالب به اینستاگرام ۲۰۲۰-۰۱-۱۱ ۱.۰.۱
افزونه Ultimate Membership Pro ۲۰۲۰-۰۱-۱۸ ۸.۵.۱
قالب فروشگاهی نیترو ۲۰۱۹-۱۱-۰۹ ۱.۶.۹
قالب وردپرس دیوی ۲۰۲۰-۰۲-۱۰ ۴.۳.۲
قالب خبری NewsPaper ۲۰۲۰-۰۱-۰۴ ۹.۷.۱
قالب وردپرس انفولد ۲۰۲۰-۰۱-۱۵ ۴.۷.۱
قالب سالینت ۲۰۲۰-۰۱-۰۴ ۱۰.۰.۱
قالب رانبی ۲۰۱۹-۱۱-۰۹ ۲.۱.۱
قالب وردپرس ایمپرزا ۲۰۲۰-۰۱-۱۹ ۷.۰.۳
قالب وردپرس Handy ۲۰۱۹-۱۰-۲۸ ۴.۱۰