ارسال تیکت جدید


فرمت‌های مجاز .ng, .jpg, .jpeg, .gif, .zip
حداکثر حجم مجاز 10 مگابایت